Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

serveis / logopèdia / rehabilitació de la veu

Tot tractament logopèdic té com a finalitat implícita millorar la comunicació. Un pacient amb disfonia no pot portar a terme aquest fi amb llibertat ni amb comoditat. Una reeducació vocal pretén proporcionar eines per aconseguir aquest propòsit i poder gaudir d'una veu eficaç.

La rehabilitació vocal té com a objectius primordials els d'optimitzar el gest vocal i el de millorar el funcionament laringi. Per aconseguir aquests objectius tindrem en compte els factors alterats del comportament vocal, així com la ubicació de la lesió i l'origen d'aquesta. I sobretot, és primordial atendre a la individualitat de cada pacient, tenint en compte les seves necessitats. Amb la rehabilitació vocal es pretén donar al pacient recursos vocals, auditius, corporals i visuals per tal que faci un aprenentatge conscient. De manera que el pacient pugui aconseguir comunicar-se de manera natural i còmode.

A mode de conclusió podríem dir que una rehabilitació vocal és acompanyar a un pacient amb disfonia a que realitzi un aprenentatge conscient, desenvolupant una capacitat d'escolta, des de la seva individualitat, adaptant-se a les dificultats que vagin sorgint, corregint les errades, adquirint uns coneixements i tornant-se a il•lusionar amb la seva veu per poder-se comunicar amb alegria.