Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

treball INTERdisciplinar

Tractant amb cura la teva salud vocal des de l'any 1998

treball INTERdisciplinar

Tractant amb cura la teva salud vocal des de l'any 1998

El nostre projecte de treball interdisciplinar

Som un equip format per professionals d'àmbits diversos que treballem conjuntament des de fa més de 25 anys amb la voluntat d'abordar de forma interdisciplinaria els trastorns de la comunicació (audició, veu, llenguatge, parla...) o de la deglució.

L'otorinolaringòleg és un especialista mèdic que treballa en el diagnòstic i tractament mèdic i quirúrgic de les malalties del nas, la gola i l'oïda. En aquesta consulta estem especialment interessats en la patologia de la veu i de l'audició, i la microcirurgia de laringe i oïda.

El foniatra és un metge especialitzat en trastorns de la comunicació i deglució. En la nostra consulta fem especial atenció als trastorns de la veu, la veu professional (cantada i parlada), tenint present la seva dimensió orgànica i funcional (condicions d'ús, tècnica, etc).

El logopeda avalua i tracta els trastorns de la comunicació, reeducant els mecanismes alterats que poden existir en aquests trastorns. En la nostra consulta, a més de la logopèdia general, estem especialitzats en trastorns de la veu i fem un treball dirigit a persones amb problemes de veu i disfonia infantil.

La relació entre tots aquests professionals permet un millor diagnòstic, una intervenció més eficaç que pretén abordar els diferents aspectes que intervenen en els trastorns de la comunicació. A més comptem amb la col·laboració d'especialistes externs (acupuntors, psicòlegs, audioprotessistes, terapeutes corporals...) i ens relacionem amb d'altres professionals d'altres ciutats per procurar facilitar l'atenció més còmoda i eficaç als pacients que ens visiteu.

Periòdicament organitzem un Curs de Diagnòstic i Cirurgia Funcional de les Lesions Benignes de Cordes Vocals que, amb cirurgia en directe, permet acostar a tots els professionals implicats en aquests trastorns una visió funcional i integrada de la patologia vocal.

Hem sigut durant molts anys a més, un centre de pràctiques de la Grau en Logopèdia de la Universitat Ramon Llull, col.laborant en la formació de futurs professionals.

Tot el nostre esforç comença a partir d'una gran il·lusió que amb el pas del temps es va concretant en noves formes de treball i una nova forma de mirar els problemes que us afecten sabent que, la vostra consciència, compromís i voluntat en el tractament, és una peça fonamental, juntament amb la nostra acció, en el resultat final.