Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

serveis / Audició i equilibri

El treball progressivament especialitzat en una consulta de veu i la seva interrelació amb l'audició va fer-nos plantejar d'oferir als nostres pacients una secció adreçada a practicar totes les exploracions otoneurofisiològiques relacionades amb l'audició i l'equilibri.

Les exploracions que practiquem són els potencials evocats auditius de tronc cerebral i els potencials evocats d'estat estable. Els potencials evocats es practiquen sobretot en pacients neonats, lactants o preescolars dintre d'un protocol combinat amb altres exploracions per a detecció precoç de la sordesa, especialment nens que no passen el test de despistage amb otoemissions acústiques a les nurseries o amb factors de risc per a presentar hipoacúsia. Volem remarcar que procurem tenir unes condicions de disponibilitat de temps i calma que permeten practicar l'exploració sense sedació a la majoria de pacients. En pacients adults es practiquens en estudis de sordesa perceptiva i d'acúfens.

Pel que fa a l'exploració vestibular computeritzada, practiquem electrovideonistagmografia per a estudi de pacients amb trastorns d'equilibri i síndrome vertiginosa, amb estudi espontani, postural i calòric. Finalment en casos especials, per exemple en pacients professionals de la veu amb trastorns auditius, oferim la pràctica d'audiometria d'altes freqüències.

Formen part de la rutina de l'exploració otorinolaringològica, l'exploració amb otomicroscopi, timpanometria amb impedanciometria i detecció dels reflexes del múscul de l'estrep i l'audiometria tonal liminar.