Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

SERVEIS ESPECIALITZATS

Volem abordar de manera integral
el teu problema

SERVEIS ESPECIALITZATS

Volem abordar de manera integral
el teu problema

foniatria, otorinolaringologia i logopedia

El nostre servei de foniatria, otorinolaringologia i logopedia va destinat a atendre els trastorns de l'àmbit de la comunicació. Tot i el treball interdisciplinar que duem a terme, hi ha membres de l'equip especialitzats en els diferents trastorns.