Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

CURSOS PER A PROFESSIONALS

Amb voluntat de transmetre la
nostra experiència

CURSOS PER A PROFESSIONALS

Amb voluntat de transmetre la
nostra experiència

curs de diagnòstic i cirurgia funcional de les lesions benignes de cordes vocals

En el primer curs, l'any 2003, vam iniciar aquest camí conjuntament amb el Dr.Guy Cornut i el Dr.Marc Bouchayer, que des de Lió van obrir a nivell internacional noves perspectives sobre la veu i la fonocirurgia.

En el transcurs del 5 cursos realitzats hem abordat el trastorn de la veu de forma global i integrada: diagnòstic, tractament reeducador i fonoquirúrgic, dedicant un matí a cirurgia en directe, incloent sempre l'exploració foniàtrica, amb especial èmfasi en la laringoestroboscopia.

Contem, en totes les edicions, amb professors de gran experiència clínica que comparteixen amb nosaltres la mirada àmplia i exigent de l'atenció al pacient que presenta un trastorn de veu.

Tot això, des de la voluntat d'aportar al pacient, aquell tractament que millor s'adeqüi a les seves necessitats, les seves característiques personals i a la seva lesió, des de la nostra experiència com a equip format per metges (foniatres, ORL - fonocirurgià) i logopedes.