Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

serveis / logopèdia / acompanyament psico-emocional en el trastorn de la veu

De vegades els problemes emocionals poden tenir un pes important en els trastorns vocals.

La veu és més que un procés mecànic. Amb la veu ens comuniquem ja des de que naixem, amb el primer plor, els primers gemecs, amb la veu comuniquem al llarg de la nostra vida les emocions més profundes, amb la veu riem, plorem, cridem, ens queixem… Amb la veu expressem coses positives, coses negatives, manifestem com ens sentim. Així doncs, la veu esdevé el nostre principal mitjà de comunicació.

Per tant la veu no és independent de la persona, del seu cos, de la seva situació vital, de la seva història, dels seus problemes, de les seves emocions...

L'estrès, les nostres emocions i els nostres estats d'ànim influeixen directament en la nostra actitud comunicativa, en el nostre cos i en definitiva en la nostra veu. Per exemple: quan sentim tristesa el nostre cos està més tancat, la nostra energia disminueix, la nostra veu està més apagada, fluixa, contreta... Per contra si sentim ràbia, el nostre cos està més tens, la nostra mandíbula està més apretada, la nostra veu és forta, dura, contreta... Si estem contents el nostre cos està més obert, més enèrgic, més lliure… i tot això es reflecteix a la nostra veu.

Entre la veu i les emocions existeix, però, també una relació bidireccional. No és d'estranyar que un problema de veu pugui generar angoixa, estrès, impotència... quan aquest afecta a la nostra feina, a la nostra vida social, relacional...

És per aquest motiu que no podem entendre un problema de veu únicament com a una lesió o un mecanisme alterat, sinó que cal comprendre que la patologia vocal és el resultat de múltiples factors, i, per tant, fer-ne un abordatge des d'una perspectiva global és imprescindible.

Atendre, en les sessions de reeducació, des de d'aquesta globalitat és la nostra manera d'entendre i treballar la veu.

Comptem amb una logopeda, llicenciada en psicologia i especialista en la relació dels aspectes emocionals i els problemes de veu per atendre aquells casos on els aspectes psicològics tenen un pes important en el comportament vocal.