Rosselló 184 àtic 1a
Barcelona (08008) Tel. 93 200 20 67
info@consultaveu.cat

CURSOS PER A PROFESSIONALS

Amb voluntat de transmetre la
nostra experiència

CURSOS PER A PROFESSIONALS

Amb voluntat de transmetre la
nostra experiència

curs de diagnòstic i cirurgia funcional de les lesions benignes de cordes vocals

En el primer curs, l'any 2003, vam iniciar aquest camí conjuntament amb el Dr.Guy Cornut i el Dr.Marc Bouchayer, que des de Lió van obrir a nivell internacional noves perspectives sobre la veu i la fonocirurgia.

En el transcurs del 5 cursos realitzats hem abordat el trastorn de la veu de forma global i integrada: diagnòstic, tractament reeducador i fonoquirúrgic, dedicant un matí a cirurgia en directe, incloent sempre l'exploració foniàtrica, amb especial èmfasi en la laringoestroboscopia.

L'últim curs que vam realitzar, el 2015, vam tractar més a fons la patologia congènita de la veu, especialment quists epidèrmics i sulcus, sense oblidar el paper que el treball funcional, la reeducació, juga per a una bona evolució. En tots els cursos planifiquem tallers de reeducació vocal específics, adaptats a l'hàbit fonatori del pacient i a les característiques de les lesions. Volem també sempre fer especial èmfasi en el MAKING DECISIONS de la fonocirurgia, un element fonamental, complex i imprescindible, per a un bon resultat del procés terapèutic.

Contem, en totes les edicions, amb professors de gran experiència clínica que comparteixen amb nosaltres la mirada àmplia i exigent de l'atenció al pacient que presenta un trastorn de veu.

Tot això, des de la voluntat d'aportar al pacient, aquell tractament que millor s'adeqüi a les seves necessitats, les seves característiques personals i a la seva lesió, des de la nostra experiència com a equip format per metges (foniatres, ORL - fonocirurgià) i logopedes.

ENLLAÇ A LA PÀGINA DEL CURS